Varför standardavtal?

Även om vi litar på varandra är det skönt att veta vad som gäller

Att skriva ett avtal handlar inte om att man inte litar på varandra, utan snarare om att ge alla inblandade parter ett rättesnöre. Att använda standardavtal som riktlinje är en trygghet!

Idag finns ingen lag för tjänster mellan företag

Det finns en rad lagar som reglerar affärer mellan företag, som exempelvis köplagen och avtalslagen. De är i väsentliga delar dispositiva, det vill säga inte tvingande. Det betyder att lagarna bara gäller om parterna inte ingått något avtal, om det saknas praxis mellan parterna, eller om det inte finns någon allmän praxis för den typen av affärer.

För tjänster finns det däremot inte någon allmän lag. Det har inte ansetts vara möjligt eller ens önskvärt att i detalj reglera de förhållanden som råder för tjänster i olika delar av näringslivet.

Fördelen med att inte behöva hitta på allt själv

TechSveriges standardavtal har sedan många år en stark ställning i Sverige. De är idag vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.

Standardavtal är en bra grund att bygga vidare på

Avtal som grundar sig på standardavtal kan ingås snabbt och kräver relativt liten juridisk kunskap. Men avtal bör inte användas slentrianmässigt utan anpassas efter situationen. Det är helt normalt att göra tillägg och anpassningar. Men tänk på att vara försiktig så att eventuella ändringar blir konsekventa och tydliga.

Ett kommersiellt avtal består av två delar – en unik del för det specifika avtalet och en allmän del som består av ett standardavtal.

För att standardavtalet ska bli en del av det enskilda avtalet är huvudregeln att motparten ska känna till standardavtalet. Det sker genom att standardavtalet bifogas tillsammans med det enskilda avtalet.

Juridisk hjälp till dig som är medlem i TechSverige

Vid frågor gällande våra standardavtal eller tvist med kund får du som medlem tjugo minuters fri telefonkonsultation hos Erik Bergenstråhle, Cirio Advokatbyrå. Om de ”kostnadsfria” 20 minuterna inte räcker till för att lösa frågan, utan ytterligare rådgivning behövs, får du 10% rabatt. Kontakta standardavtal@techsverige.se

Handlar du med produkter och/eller tjänster inom IT- och telekom? Då kan du ha stor nytta av våra standardavtal i din arbetsvardag! 

Vi erbjuder idag ett tjugotal standardavtal, som täcker en rad avtalsområden. Samtliga avtal finns på både svenska och engelska. Allra enklast är att abonnera på våra digitala standardavtal – det ger alla medarbetare på ditt företag tillgång till ert eller era standardavtal digitalt, oavsett när och var ni är när ni behöver det!

Är ditt företag medlem i något av Almegas förbund, är associerat företag eller har en ”prova-på-period” hos TechSverige, då köper ni standardavtalen till kraftigt rabatterat pris. Observera att du måste vara inloggad i webbshopen för att inte missa din medlemsrabatt, om ditt företag inte är formell medlem men har rätt till vår rabatt, meddela oss så fixar vi så att ni får rätt pris i vår webbshop!

Letar du efter IT&Telekomföretagens standardavtal?

Då är du faktiskt redan på rätt plats! Den 21 oktober 2021 bytte IT&Telekomföretagen namn till TechSverige. Genom vårt nya namn speglar vi alla de medlemsföretag vi redan idag representerar, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för oss att växa och inkludera fler företag att vara en del av oss. Vi vill vara den självklara organisationen som samlar alla typer av techbolag i Sverige, oavsett delbransch, och med vårt nya namn tycker vi att vi klär oss i rätt kostym för uppdraget. Läs mer på www.techsverige.se.