TechSveriges Standardavtal

Handlar du med produkter och/eller tjänster inom IT- och telekom?
Då kan du ha stor nytta av våra standardavtal i din arbetsvardag! Våra standardavtal är utformade för att ge extra tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter.

Använd menyn för att läsa mer eller klicka på respektive kategori för att se vilka olika standavtal vi erbjuder.

I flera av våra standardavtal så hänvisar vi till de Affärsjuridiska grundprinciperna. Våra affärsetiska grundprinciper är framtagna för att att ge TechSveriges medlemmar riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. Läs, ladda ner och bifoga gärna dessa tillsammans med de andra standardavtalen ni använder.
Länk till Affärsjuridiska grundprinciperna (Basic principles of business ethics).